ATENTIE ROMANII! Codul fiscal se modifica! Impozitul va fi zero iata la ce si pentru cine!

iohannis_bccu_82862800

Iata o inițiativă parlamentară pentru modificare a Codului Fiscal, care propune o serie de reduceri de taxe, cum ar TVA de 9% pentru livrarea de gaze naturale, electricitate, energie termică, canalizare și impozit zero pentru imobilele care sunt vândute la un preț mai mic decât cel la care au fost cumpărate, a fost transmis Consiliul Fiscal pentru analiza impactului bugetar. Relateaza profit.ro

Aceasta inițiativa de modificare a Codului Fiscal conține mai multe propuneri de reduceri de taxe. Insa cel mai mare impact ar urma să aibă cota de 9%, față de 20% care e în prezent, pentru serviciile de canalizare, producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat, livrarea de electricitate, livrarea de gaze naturale și serviciul public de salubrizare a localităților, precum și schimbarea impozitării tranzacțiilor imobiliare. Insa consiliul fiscal estimează că bugetul ar pierde încasări de circa 1,2 miliarde lei.

Iar parlamentarii mai propun ca la transferul imobilelor din patrimoniul personal cota de impozit să fie de 3% și să se calculeze la diferența dintre prețul de achiziție și cel de vînzare, iar în cazul în care diferența este negativă, să nu se datoreze impozit deloc.

Iar in acest moment, cotele de impozit se aplică la valoarea de vânzare și sunt stabilite în funcție de perioada de deținere. Iar dacă au fost dobândite într-un termen de până la trei ani inclusiv, anterior vânzării, impozitul este de 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv și de 6.000 lei + 2% la valoarea care depășește 200.000 lei inclusiv, dacă prețul este mai mare decât această valoare.

Iar cota de impozit pentru imobilele avute în proprietate mai mult de trei ani este 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv și de 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv, dacă prețul este mai mare decât această valoare.

Insa o astfel de modificare ar avea un impact bugetar de câteva sute de milioane de lei, fiind posibil ca majoritatea vânzătorilor să nu mai plătească impozit ca urmare a scăderii, în ultimii ani, a prețurilor la imobile.

Iar consiliul fiscal consideră că „ținând seama de faptul că prețurile pe piața imobiliară reprezintă în prezent circa 60% din prețurile anului 2008 (vârful boom-ului imobiliar din perioada pre-criză), este de așteptat ca o parte mai mult decât însemnată din încasările curente care, la nivelul anului 2015, se cifrau la 692,8 mil. lei (valoarea aceasta ar trebui privită ca plafon al pierderii potențiale), să dispară”.

Alte modificări vizează:

 • Majorarea plafonului de deductibilitate pentru cheltuielile cu sponsorizarea, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private de la 5% la 10% din baza de calcul;
  • Introducerea posibilității contribuabililor de a dispune asupra destinației unei sume de 4% din impozitul anual pe venit pentru susținerea furnizorilor privați de servicii sociale prevăzuți la art. 37 alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
  • Actualizarea anuală de către autoritatea publică locală a valorii clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice;
  • Renunțarea la asimilarea terenului arabil din jurul construcțiilor în suprafață de până la 400 mp ca teren cu construcții și impozitarea acestuia ca teren arabil;
  • Modificarea datei privind aplicarea scutirii/reducerii plății impozitului/taxei și anume ca în loc de data de 1 ianuarie a anului următor anului depunerii documentelor justificative să se revină la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele.

  Impactul negativ asupra veniturilor bugetare a tuturor acestor măsuri, dacă vor aplicate din 2017, se profilează a fi unul semnificativ, arată Consiliul fiscal, care îl estimează la echivalentul a 0,2-0,3% din PIB.

[ad id=’26048′]