Lipsa personalului care citește indexul duce la creșterea facturilor de energie

În urma cercetărilor întreprinse asupra reclamațiilor depuse de consumatori, până în acest moment, la nivelul întregii țări, referitoare la modul în care sunt calculate facturile la energie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a tras câteva concluzii cu caracter general.

Una dintre concluziile trase de ANPC, care stau la baza nemulțumirilor, este insuficienta informare a consumatorilor de către furnizorii de energie cu privire la importanța transmiterii indexului către aceștia, periodic, și la consecințele neducerii la îndeplinire a acestui act. Asta se datorează, în mare parte, lipsei personalului sau existența unui personal insuficient pentru citirea contoarelor, pentru o verificare a transmiterii valorii corecte a acestuia, astfel încât facturile să poată fi calculate pe baze corecte de consum.

În scopul asigurării că citirea contoarelor de către personal specializat se realizează de fapt, ANPC va propune Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) introducerea unui sistem de semnalizare a prezenței fizice, pe teren, a cititorului de contor, astfel încât consumatorul să fie informat asupra momentului citirii indexului de consum.

ANPC consideră, însă, că cea mai simplă soluție, pentru rezolvarea problemei calculului facturilor la energie, ar fi respectarea Legii nr. 123/2012, art. 66, alin. 4 care prevede că: „ANRE poate aproba devansarea aplicării calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, în condițiile unor analize cost-beneficiu ce demonstrează existența avantajelor și la nivelul consumatorilor, iar alegerea acestei soluții este mai avantajoasă decât cea a instalării contoarelor clasice”.

Sursa: https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/lipsa-personalului-care-citeste-indexul-duce-la-cresterea-facturilor-de-energie-4099917/